YAYINLAR

Bu bilgi havuzu kullanılarak meslek hastalıkları ve iş sağlığı ile ilgili kitap ve yayınlara ulaşılabilir.  Veri havuzundaki kaynakların çoğu İngilizce olmakla beraber Türkçe kitap ve makalelere de ulaşılabilir. Arama kutusunda İngilizce kelime kullanarak arama yapmak daha fazla sonuç verecektir. Bazı makalelerin sadece ozetine ulaşılabilir. Bu makalelerin tam metnine ulaşmak için yayıncısından talep edilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Turkiye Halk Sağlığı Kurumu ESPrIT proje yoneticisi ile irtibata geçebilirsiniz

Bilgi havuzunda yer alan Türkçe kitapların bazıları şunlardır:

  • Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014 Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014
  • Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016 Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016
  • Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO
  • Garcia-Abreu A, Halperin W, Danel I. Public Health Surveillance Toolkit: A Guide for Busy Task Managers. World Bank : Washington, DC, 2002
  • Metintas M, Batirel HF, Abakay A, Zamani A. Turkey national mesothelioma surveillance program and asbestos control. Conference: 13th international conference of the international mesothelioma interest group, At Birmingham,UK
  • Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006 Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006
  • van Dijk F, Caraballo-Arias Y. OSH online. How to find reliable information. Leusden: Learning and Development Occupational Health (LDOH) foundation. 2016
Keskin - Türkiye Hatay İlinde - 2012
Celik-Ozenci - Abamectin maruziyetinin sperm - 2012
Sayin-Kutlu - - 2012
Serinken - Türkiyede tekstil sektörü - 2012
Simsek - Mevsimsel Göçebe Tarım - 2012
Serinken - Türkiye'nin batısında - 2013
DavasAksan - Mesleki El Yaralanmaları - 2012
Percin - Türkiye'de Egel - 2012
Motamedzade - İran'da kadın halı - 2012
Durusoy - Hangi türde el - 2011
Akan - Ankara Çocuk Sağlığı - 2011
Sezqin - Yoğun bakım ünitesi - 2015
Köse - SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA LATEKS - 2014
Money - Meslek hastalıkları sürveyans - 2015
Nasterlack - Risk Yönetiminde Tıbbi - 2011
Jabbour - İşyeri hekimleri ve genel - 2015
Akgun - Eski Kot Taşlamacılarında - 2015
Lenderink - İşle ilgili hastalıkları - 2012
Yaris - Mesane Kanseri Etyolojisi - 2006
Money - İşle ilgili sağlık - 2015
Kwok - Yılları arası THOR - 2014
Scott - Birleşik Devletler - 2004