YAYINLAR

Bu bilgi havuzu kullanılarak meslek hastalıkları ve iş sağlığı ile ilgili kitap ve yayınlara ulaşılabilir.  Veri havuzundaki kaynakların çoğu İngilizce olmakla beraber Türkçe kitap ve makalelere de ulaşılabilir. Arama kutusunda İngilizce kelime kullanarak arama yapmak daha fazla sonuç verecektir. Bazı makalelerin sadece ozetine ulaşılabilir. Bu makalelerin tam metnine ulaşmak için yayıncısından talep edilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Turkiye Halk Sağlığı Kurumu ESPrIT proje yoneticisi ile irtibata geçebilirsiniz

Bilgi havuzunda yer alan Türkçe kitapların bazıları şunlardır:

  • Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014 Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014
  • Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016 Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016
  • Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO
  • Garcia-Abreu A, Halperin W, Danel I. Public Health Surveillance Toolkit: A Guide for Busy Task Managers. World Bank : Washington, DC, 2002
  • Metintas M, Batirel HF, Abakay A, Zamani A. Turkey national mesothelioma surveillance program and asbestos control. Conference: 13th international conference of the international mesothelioma interest group, At Birmingham,UK
  • Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006 Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006
  • van Dijk F, Caraballo-Arias Y. OSH online. How to find reliable information. Leusden: Learning and Development Occupational Health (LDOH) foundation. 2016
Kaewboonchoo - TEMEL BAKIM HİZMETLERİ - 2011
Paris - Fransa'da işle ilgili -2012
Hussey - Büyük Britanya'daki - 2013
Wilken - Tıbbi tarama ve - 2012
Van der Molen - Annual incidence of - 2012
Hagberg - Çalışanlarda kas ve - 2012
Stocks - Avrupa Birliği'nin - 2012
Akgun - KOT TAŞLAMACILIĞI VE - 2016
Spreeuwers - Altı AB ülkesinde - 2010
Stocks - BK tarım sektöründe tıbbi - 2010
Hussey - İşyeri hekimleri ve - 2010
Spreeuwers - Meslek Hastalıklarına İlişkin - 2009
Spreeuwers - Hastalıklarının Sentinel Sürveyansı -2008
Lewis - İşle ilgili solunum - 2013
Smits - Bir eğitim programının - 2008
Kauppinen - Salgın Hastalıklar, Sürveyans - 2014
Spreeuwers - Meslek hastalıklarının teşhisi - 2008
Weissmann - Oluşan mesleki ve - 2014
Chu - Tayvan'da iş sağlığı - 2013
Chen - Kas-iskelet sistemi - 2005