YAYINLAR

Bu bilgi havuzu kullanılarak meslek hastalıkları ve iş sağlığı ile ilgili kitap ve yayınlara ulaşılabilir.  Veri havuzundaki kaynakların çoğu İngilizce olmakla beraber Türkçe kitap ve makalelere de ulaşılabilir. Arama kutusunda İngilizce kelime kullanarak arama yapmak daha fazla sonuç verecektir. Bazı makalelerin sadece ozetine ulaşılabilir. Bu makalelerin tam metnine ulaşmak için yayıncısından talep edilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için Turkiye Halk Sağlığı Kurumu ESPrIT proje yoneticisi ile irtibata geçebilirsiniz

Bilgi havuzunda yer alan Türkçe kitapların bazıları şunlardır:

  • Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014 Aydin F. Avrupa birliği’nde iş sağliği ve güvenliği. Ankara: Ministry of Labour, 2014
  • Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016 Bilir N. Occupational Safety and Health Profile : Turkey. Ankara : International Labour Organization (ILO), 2016
  • Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom. Basic epidemiology WHO
  • Garcia-Abreu A, Halperin W, Danel I. Public Health Surveillance Toolkit: A Guide for Busy Task Managers. World Bank : Washington, DC, 2002
  • Metintas M, Batirel HF, Abakay A, Zamani A. Turkey national mesothelioma surveillance program and asbestos control. Conference: 13th international conference of the international mesothelioma interest group, At Birmingham,UK
  • Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006 Ünüvar N, Mollahaliloğlu S, Yardim N. Turkey burden of disease study 2004. Ankaran : RSHMB School of Public Health Directorate, 2006
  • van Dijk F, Caraballo-Arias Y. OSH online. How to find reliable information. Leusden: Learning and Development Occupational Health (LDOH) foundation. 2016
Alphan - Mesleki Hastalıklara Yakalanan - 2015
Ceylan - The hidden problem - 2014
Dijk - Çevrim içi İş Sağlığı - 2015
Stocks - Avrupa ülkelerinde - 2015
Dogac - Türkiye'de Sağlık - 2014
Papali - - 2015
Erdogan - İlişkilerinde İş Sağlığı - 2013
Hot - İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI - 2011
Lastovková - ÇEK CUMHURİYETİ VE - 2015
Ünüvar - Türkiye Hastalık Yükü Çalışması -2006
Metintas - Türkiye Ulusal Mezotelyoma - 2016
Gelişmekte Olan Ülkelerde Mesleki Solunum Hastalıklarına Yönelik Sürveyans